indicatie

Meestal bestaat de intake uit twee gesprekken. In het eerste indicatiegesprek wordt informatie gegeven over de werkwijze en wordt gekeken naar wat uw probleem en uw hulpvraag zijn. In het tweede gesprek staat uw levensgeschiedenis centraal. Deze gesprekken worden aangevuld met testdiagnostiek in de vorm van vragenlijsten. Mocht er informatie beschikbaar zijn van vorige behandelingen, dan wordt u verzocht deze mee te nemen.

behandelplan

Na de intake wordt een verslag en een opzet behandelplan gemaakt. Deze worden (anoniem) ter toetsing voorgelegd aan collega’s die daarna rapporteren of zij zich kunnen vinden in het voorgestelde therapieplan. Deze “toetsing” is standaard voor elke vrijgevestigde psychotherapeut en heeft tot doel de kwaliteit van de vrijgevestigde therapieën te waarborgen.

adviesgesprek

Na de indicatiegesprekken volgt een adviesgesprek waarin de diagnose en de behandelmogelijkheden met u worden besproken. Als behandeling in mijn praktijk kan plaatsvinden, wordt er met u een behandelplan opgesteld, welke aan het eind van, en soms ook tijdens, de behandeling wordt geëvalueerd. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van uw specifieke problematiek.