Vergoeding

Psychotherapie wordt door de verzekeraar vergoed mits u een verwijsbrief heeft. 

Het gaat om een verwijsbrief voor specialistische GGZ van uw huisarts, medisch specialist of ARBO-arts, en een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje. De verwijsbrief moet vóór het eerste gesprek in mijn bezit zijn, anders kan de afspraak niet doorgaan. 

 

diagnose behandel combinatie

Wij werken met DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). In de specialistische GGZ wordt met DBC’s gewerkt. Er worden geen zittingen of gesprekken gedeclareerd bij de verzekering, maar een gehele behandeling in de vorm van een DBC). Aan het eind van de behandeling of tussentijds de behandeling (als deze langer duurt dan een jaar) wordt de declaratie van het gehele (deel)traject bij de verzekering ingediend. Houdt u er rekening mee dat voor de DBC uw eigen risico wordt ingehouden. Wilt u hier meer over weten, klik hier.

Naast DBC’s leveren wij zeer incidenteel ook de zogenaamde basis GGZ; dit is zorg voor lichtere en enkelvoudige psychiatrische klachten.

NO show

Als U verhinderd bent voor een gemaakte afspraak, moet U minimaal 48 uur van te voren afzeggen. Wanneer U een afspraak hebt gemaakt en – om welke reden dan ook – niet komt zonder tijdig afzeggen, mogen wij deze sessie niet bij de zorgverzekeraar declareren. Deze wordt dan bij U in rekening gebracht. Het tarief is 75,00 per sessie.

niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zgn. OZP-tarief. Het maximale OZP-tarief voor de prestatie ozp niet-basispakketzorg consult wordt vastgesteld door de NZa en bedroeg voor  2020 € 109,76 per sessie.

zelfbetalers

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.

Voor 2019 hebben wij een contract afgesloten met de volgende verzekeringsmaatschappijen:

  • ACHMEA/ Zilveren Kruis / Aevitae /Avero Achmea/ FBTO / IAK /Interpolis/ OZF / Pro Life/ZieZ0 / De Friesland
  • VRZ/ Salland/Zorgdirect/ONVZ/ PNOzorg/ VvAA/Zorg en Zekerheid/ AVZV
  • Menzis/ Ander Zorg/HEMA/ PMA
  • VGZ / Avitae/ IZZ / IZA / Bewust/ Unive/ Zeker/UMC/ United Consumers
  • D.S.W./inTwente/ Stad Holland/ ASR/ Aevitae/ De Amersfoortse/ Ditzo
  • Caresq/Besured/ National Academic/ Promovendum

Cliënten die verzekerd zijn bij CZ/OHRA/Nationale Nederlanden behandel ik via 1NP